Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

7, 4, pp. 415-428, Warsaw 1969

Sposób elektrycznego modelowania równań różniczkowych liniowych zwyczajnych i cząstkowych o współczynnikach stałych i członach rzędu parzystego

Aleksander Lisowski
Dowolne równanie różniczkowe zwyczajne można, przy spełnieniu pewnych warunków, którymi nie będziemy się tutaj zajmowali, zastąpić równaniem różnicowym zamieniając różniczki na różnice skończone. W pracy niniejszej zajmiemy się modelowaniem dowolnych równań różnicowych o członach parzystych. Oddzielną sprawą jest uwzględnienie warunków brzegowych lub początkowych. Wykorzystuje się tu te same związki, które występują w metodach obliczeniowych, a więc np. warunek zerowego ugięcia, czy zerowej wartości momentu zginającego lub siły poprzecznej. Sprawa ta będzie rozważona w oddzielnym artykule.

ELECTRIC NETWORK MODELS OF ORDINARY AND PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH CONSTANT COEFFICIENTS AND EVEN ORDER TERMS

The method of constructing the electric models of an even order finite difference expression has been described, two separate networks (the upper and lower ones) being introduced. Non-homogeneous differential equations are taken into consideration. Examples of several types of models are given; the equations of bending of a beam on elastic foundation, bending of a thin elastic plate and the displacement equations of general elasticity theory have been discussed in particular.